Menu

Magdalena Smok
87-100 Toruń
ul. Wybickiego 16 lok.1

tel. 603-591-777

biuro@kadrytorun.pl

BHP

usługi z zakresu:

* szkoleń BHP (wstępnych i okresowych);

* sporządzania ryzyka zawodowego;

* sporządzania dokumentacji powypadkowej.